Občni zbor

                                                             V A B I L O

Vabim Vas na redni letni občni zbor Kinološkega društva Celje, v petek             

5. februarja 2016 ob 19 uri v prostorih KD Celje, Lokrovec 1b, 3000 Celje.

Dnevni red :

1.        Otvoritev občnega zbora in izvolitev verifikacijske komisije.

2.        Poročilo verifikacijske komisije

3.        Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in overovateljev zapisnika

4.        Potrditev dnevnega reda

5.        Poročila :

predsednika o delu za leto 2015

nadzornega odbora za leto 2015

finančno poročilo za leto 2015

poročilo komisije za šolanje za leto 2015

poročilo gospodarske komisije za leto 2015

poročilo disciplinske komisije za leto 2015

6.        R A Z P R A V A o poročilih in potrditev poročil

7.        Predlog plana dela in finančnega plana 2016

8.        Predlog za potrditev  kooptiranih članov IO KD Celje

9.        Zahvala članom društva in sponzorjem

10.      Razno

Po občnem zboru vljudno vabljeni  na družabno srečanje.

V Celju, 20.1. 2016                                                         predsednik KD Celje

                                                                                         Janko Šopar

     Logo JOSERA petfood claim cmyk (1)        bavaro dogfood slider force solid task work

Naš glavni sponzor na prireditvah