Volilni občni zbor

Vse člane Kinološkega društva Celje vabimo, da se udeležijo volilnega občnega zbora,

ki bo v petek, 17.februarja, s pričetkom ob 18:00 uri v prostorih Kinološkega društva Celje, Lokrovec 1b, 3000 Celje.

 

Predlagan dnevni red:

1. Otvoritev občnega zbora

2. Izvolitev verifikacijske komisije

3. Izvolitev organov občnega zbora :

- delovnega predsednika in 2 članov

- zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika

4. Poročilo verifikacijske komisije

5. Poročila za leto 2016

- poročilo predsednika za leto 2016

- finančno poročilo za leto 2016

- poročilo nadzornega odbora za leto 2016

- poročilo disciplinske komisije za leto 2016

- poročilo komisije za šolanje za leto 2016

- poročilo komisije za agility za leto 2016

- poročilo gospodarske komisije za leto 2016

6. Razprava o poročilih in njihova potrditev

7. Volitve novih organov društva za nov mandat 2017-2021

                - izvolitev volilne komisije

- izvolitev predsednika in upravnega odbora KD Celje

                - izvolitev nadzornega odbora

- izvolitev disciplinske komisije

8. Razno

     Logo JOSERA petfood claim cmyk (1)        bavaro dogfood slider force solid task work

Naš glavni sponzor na prireditvah