Občni zbor 2019

Vse člane Kinološkega društva Celje vabimo, da se udeležijo občnega zbora,

ki bo v četrtek, 28.februarja 2019, s pričetkom ob 18:00 uri

v prostorih Kinološkega društva Celje, Lokrovec 1b, 3000 Celje.

 

Predlagan dnevni red:

1. Otvoritev občnega zbora

2. Izvolitev verifikacijske komisije

3. Izvolitev organov občnega zbora :

- delovnega predsednika in 2 članov

- zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika

4. Poročilo verifikacijske komisije

5. Poročila za leto 2018

- poročilo predsednika za leto 2018

- finančno poročilo za leto 2018

- poročilo nadzornega odbora za leto 2018

- poročilo disciplinske komisije za leto 2018

- poročilo komisije za šolanje za leto 2018

- poročilo komisije za agility za leto 2018

- poročilo gospodarske komisije za leto 2018

6. Razprava o poročilih in njihova potrditev

7. Plan dela in finančni načrt

8. Razno

     Logo JOSERA petfood claim cmyk (1)        bavaro dogfood slider force solid task work

Naš glavni sponzor na prireditvah