Zgodovina

Ustanovni občni zbor, ob prisotnosti 28članov, je 17.05.1954 ustanovil podružnico Kluba ljubiteljev športnih psov Celje. V kinološki literaturi pa se pojavlja datum ustanovitve 08.06.1954. To je datum, s katerim je dovoljena ustanovitev in delovanje kluba, oziroma je bila izdana odločba TNZ – OKLO Celje.

Po ustanovnem občnem zboru so člani nemudoma pristopili k delu. Organizirala se je vzrejna služba za pasemske pse, prav tako pa se je začelo šolanje psov. Prvi začetki šolanja datirajo iz leta 1954. Prvi predsednik kluba je bil Emerik STROPNIK. V letih od 1958 – 1962 pa je klubu predsedoval Vekoslav TANKO in za to obdobje lahko mirno trdimo, da je bilo obdobje vzpona.

Podružnica Kluba ljubiteljev športnih psov Celje, se je že 31.01.1958 z odobritvijo Okrajnega Ljudskega odbora Celje, tajništva za notranje zadeve, osamosvojila in preimenovala v Klub za vzrejo športnih in službenih psov Celje. Istega leta je bila ustanovljena tudi lastna lavinsko reševalna služba, ki jo je vodil g. Marjan TRATNIK.

Dne 21.05.1958 je bila ustanovljena Zveza klubov za vzrejo športnih in službenih psov Slovenije. V to zvezo so se združili klubi: Celje, Ljubljana, Maribor, Trbovlje in Vrhnika. Za predsednika zveze klubov je bil izvoljen Teodor T. DRENIG, kot člani pa vsi predsedniki samostojnih klubov.

Z zlatimi črkami pa bo v zgodovini našega društva zapisano leto 1992. 27.01.1992 tega leta je namreč g. Mirko KRAJNC – FRIC, podpisal pogodbo z MOC o prevzemu vadišča v Lokrovcu 1/b. S pomočjo MOC, številnih gospodarskih organizacij in prostovoljnega dela naših članov, smo uredili vadišče, ki je po mnenju številnih kinoloških strokovnjakov, eno najlepših v Evropi.

 

     Logo JOSERA petfood claim cmyk (1)        bavaro dogfood slider force solid task work

Naš glavni sponzor na prireditvah